Select your preferred language

By clicking on a specific language, you will be redirected to the local page of the region.

More regional pages are coming online soon.

To explore our full network, visit our Offices page.


Global
Canada
United States
London
Finland
Norway
DateMarch 4, 2024
ParOslo
ServicePerspectives
SecteurPerspectives
Reading time3minutes

Kvinner må fremsnakke seg selv og sin kompetanse

Kvinner må fremsnakke seg selv og sin kompetanse

Når kravet om 40 prosent kjønnsbalanse i norske styrer skal oppfylles, må flinke damer bli mer synlige.

Av Vibeke Hauge

18.03.2024

Innlegget var opprinnelig publisert i Kampanje.

I desember vedtok regjeringen et historisk forslag om at norske selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Det vil innebære en stor endring: Bare i løpet av året skal 6000 kvinner på plass i styrerommene. Norge er første land i verden som går til dette skrittet, og innspillene i høringsrunden viser at det er behov for tiltak for å øke kvinneandelen i styrerommene.

I mange år har kvinner vært i flertall på en rekke høyere studier, men glimrer fortsatt med sitt fravær i styrerom og toppledelse i norske selskaper, og kun to av ti styremedlemmer er kvinner. Det er mange ulike forklaringer på årsakene til den lave kvinneandelen, men jeg er opptatt av at kvinnene nå må kjenne sin besøkelsestid og synliggjøre at de er kandidater til spennende styreverv.

Kvinner må fremsnakke seg selv og sin kompetanse. Det må skje i egne sosiale medier og i media, men det krever også at vi forteller folk vi kjenner at vi har lyst på styreverv. Sannheten er at styrerekruttering i utstrakt grad skjer gjennom nettverk. Foreløpig er vi ikke der at styreverv lyses ut på Finn.no, og dette gjør at vi som er nysgjerrige på styreverden – enn så lenge – selv må sørge for at ens eget nettverk vet at vi er aktuelle kandidater. Ved å gjøre oss synlige, blir vi også enklere å oppdage for alle bedriftene som nå starter jakten på kompetente nye styremedlemmer.

Styreverv er spennende, lærerikt, givende, krevende – og innimellom – litt skummelt. Jeg er redd for at mange kvinner ikke anerkjenner egen kompetanse, at de tenker at den ikke er relevant inn i styrearbeid og at de også tenker at manglende erfaring med styrearbeid diskvalifiserer.

Et gammelt ordtak sier at «Der det tenkes likt, tenkes det ikke meget». Og det er jo dette det handler om. Jo mer ulik bakgrunn styremedlemmene har i form av utdanning, kjønn, etnisitet og andre erfaringer, desto flere perspektiver tar de med seg inn i styrediskusjonene. Da blir diskusjonene bedre, og økt mangfold kan på sikt skape mer innovasjon og økt verdiskaping. Dette er kanskje viktigere enn noensinne i en verden som er mer uforutsigbar og vanskeligere å navigere i enn tidligere.

Mangfold handler selvsagt ikke bare om kjønn, men det er et sted å starte. Forhåpentligvis øker regjeringens forslag bevisstheten om betydningen av mangfold generelt slik at styremedlemmer rekrutteres fra en bredere base i årene som kommer.

Jeg heier på forslaget, og oppfordrer alle flinke damer der ute til å overvinne eventuelle motforestillinger og melde seg til tjeneste i styrerommene!